O nas

Oferta

Kontakt

O nas

Jesteśmy biurem projektów. Działamy od 2000 roku. Robimy dobre projekty. Mieścimy się w założonym budżecie realizacji. Potrafimy zarządzać budżetem inwestycji. Szanujemy Państwa czas i pieniądze. Nasz zespół potrafi ominąć pułapki przepisów prawa budowlanego. Nasze doświadczenie i metodyka działania pozwala nam rozwiązać każde zagadnienie projektowe.

Jakie są korzyści ze współpracy z nami

1. Skład zespołu, który dla Państwa pracuje, nie jest przypadkowy. Jesteśmy profesjonalnym zespołem projektantów. Dokładnie wiemy co robimy i wiemy czego chce Klient dlatego efekt końcowy współpracy jest zgodny z oczekiwaniami naszymi oraz naszego Klienta. 2. W projektowaniu, kontroli technicznej i usuwaniu problemów eksploatacyjnych budynków, posiadamy olbrzymie doświadczenie, które oddajemy do Państwa dyspozycji, dla Państwa zadowolenia, spokojnej pracy i korzyści. 3. Nasze projekty są bardzo starannie przygotowane, skoordynowane, dopracowane a przed ostatecznym wydaniem wielokrotnie omówione wspólnie z naszymi Klientami i uzgodnione z doskonałymi rzeczoznawcami,co szczególnie cenią sobie nasi Klienci Wiemy co i jak zrobić, żebyście Państwo byli zadowoleni z naszej pracy. Nasze projekty są po prostu dla Państwa dobre. 4. Wiemy, jak bardzo decyzje projektantów wpływają na koszty realizacji ponoszone przez Inwestorów. Według badań NIK błędy popełnione na etapie przygotowania inwestycji kosztują Inwestorów kolosalne pieniądze. Podawana jest kwota rzędu nawet 30 procent wartości inwestycji. My przywiązujemy uwagę do wydawania Państwa pieniędzy w sposób świadomy i odpowiedzialny. Unikamy błędów i nie przerzucamy ryzyka projektanta na Inwestora-projektujemy odpowiedzialnie. 5. Na życzenie Klientów oferujemy usługę polegającą na projektowaniu w założonym wspólnie z Inwestorem budżecie inwestycji. Klienci mogą zrealizować swoje plany nie martwiąc się, że będą zmuszeni wydać więcej pieniędzy niż zaplanowali w budżecie. 6. Unikamy zbędnych spotkań i niepotrzebnych wydatków. Staramy się optymalnie wykorzystać czas i środki Inwestora. 7. Unikamy zbędnych procedur. Planujemy naszą pracę tak, aby nie wchodzić w zbędne procedury i niepotrzebne formalności. Na bieżąco śledzimy przepisy budowlane. Przygotowujemy i realizujemy projekty tak, aby niepotrzebnie nie przedłużać czasu potrzebnego na załatwienie wszystkich formalności. 8. Jesteśmy skuteczni i metodyczni w działaniu. Wykonujemy powierzoną nam pracę w sposób zorganizowany, a Klienta informujemy o możliwych problemach i utrudnieniach a także o sytuacjach problematycznych. Działamy tak, aby budować i umacniać nasze relacje z Klientami.

Oferta

Oferujemy wykonanie pełnego zakresu działań inżynierskich począwszy od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, kontrolę i nadzór, aż po działania kontrolne w procesie eksploatacji obiektów budowlanych

PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

•Przygotowanie i opracowanie materiałów przygotowawczych do projektowania,

•Zbilansowanie mediów i uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów,

• Przygotowanie wystąpienia i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

• Przygotowanie wielowariantowych koncepcji

• Przygotowanie wstępnych kosztów realizacji inwestycji,

• Wykonanie inwentaryzacji budowlanych

• Wykonanie opinii technicznych dotyczących możliwości realizacji inwestycji

• Wykonanie inwentaryzacji zieleni

• Dokonanie w zastępstwie i w imieniu inwestora kompletu uzgodnień administracyjnych

• Pomoc w uzyskaniu opracowań i decyzji pomocniczych, takich jak raporty oddziaływania na środowisko i decyzje środowiskowe, operaty i pozwolenia wodnoprawne,

• Przygotowanie ekspertyz i wystąpień oraz uzyskanie decyzji zwalniających z obowiązku stosowania przepisów, pod warunkiem zastosowania rozwiązań zamiennych

• Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z określeniem planowanej wysokości kosztów realizacji inwestycji

• Doradztwo w zakresie przepisów techniczno-budowlanych

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

•Hale produkcyjne, magazynowe i produkcyjno-magazynowe,

•Budynki socjalne, biurowe,

• Budynki technologiczne

• Komory śrutownicze i lakiernicze, w tym dla wagonów, samolotów i śmigłowców,

• zbiorniki żelbetowe i stalowe na wodę, ścieki i inne media

• Maszty

• Kominy

• Kanały technologiczne

• Estakady,

• Podpory linii technologicznych

• Fundamenty urządzeń technologicznych i maszyn

• Konstrukcje pieców

• Stalowe konstrukcje szkieletowe specjalistycznych urządzeń jak piece, urządzenia rafinerii, cementowni i inne,

• Konstrukcje stropów, pomostów i podestów roboczych

• Wiaty

• Obudowy dachów, ścian

• Projekty aranżacji wnętrz

• Opracowania kosztorysowe

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

• Budynki administracji publicznej i samorządowej

• Budynki oświaty i wychowania, jak szkoły, przedszkola, żłobki

• Budynki kultury i kultu religijnego

• Budynki sportowe, jak hale gimnastyczne i sportowe, stadniny koni, kryte ujeżdżalnie

• Budynki zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego,

• Hotele

• Restauracje

• Pawilony handlowo-usługowe, budynki handlu i usług

• Przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących

• Strzelnice szkoleniowe i sportowe

• Hangary lotnicze

• Parkingi

• Zadaszenia

• Projekty urządzenia terenów

• Boiska, tereny i ścieżki rekreacyjne, place zabaw

• Termomodernizacje

• Projekty aranżacji wnętrz

• Opracowania kosztorysowe

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

• Budynki mieszkalne wielorodzinne

• Budynki mieszkalne socjalne

  • Parkingi podziemne i wielopoziomowe

• Budynki o funkcji mieszanej

• Wielorodzinnej z towarzyszeniem handlu i usług

• Garaże

• Projekty urządzenia terenów

• Boiska, tereny i ścieżki rekreacyjne, place zabaw

• Termomodernizacje

• Opracowania kosztorysowe

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

• Zbiorniki żelbetowe i stalowe na wodę, ścieki i inne

• Maszty kratowe i pełnościenne

  • Kominy przemysłowe stalowe, murowane i żelbetowe

• Estakady przemysłowe

• Pomosty robocze, dostępowe i technologiczne

• Tunele przemysłowe i komunikacyjne

• Ściany oporowe żelbetowe

• Płytowe i masywne

• Ścianki typu larsena i ścianki berlińskie

• Fundamenty pod maszyny i urządzenia

• Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzenia, a także pod rurociągi

• Konstrukcje reklamowe

KONTROLE

• Inwentaryzację uszkodzeń budynków, konstrukcji i węzłów

• Sprawdzenie stanu technicznego obiektów istniejących, z podaniem wniosków i zaleceń do dalszego bezpiecznego użytkowania budynków i budowli

  • Przygotowanie opinii technicznych i ekspertyz dotyczących możliwości realizacji planowanego zamierzenia budowlanego

• Przygotowanie wytycznych do projektu wzmocnienia konstrukcji

• Kontrolę stanu technicznego konstrukcji i połączeń węzłów istniejących budynków

• Projekty wzmocnienia konstrukcji żelbetowych i stalowych

• Kontrolę i przygotowanie raportów technicznych z weryfikacji zagranicznych dokumentacji, pod kątem możliwości zastosowania w Polsce i spełnienia polskich Przepisów techniczno-

budowlanych • Wykonanie i przygotowanie raportów z kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej) budynków i budowli zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane

• Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów

• Wykonanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń konstrukcji wraz z analizą inżynierską zagadnienia

• Przygotowanie instrukcji eksploatacji budynków, w tym instrukcji odśnieżania dachu dla obiektów istniejących

NADZÓR

• Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu

• Sprawdzanie zgodności realizacji z warunkami projektu budowlanego i wykonawczego

  • Kwalifikację jako istotne lub nieistotne planowanego odstępstwa od warunków zatwierdzonego projektu budowlanego zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane

• Przygotowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego

• Przygotowanie projektów budowlanych zamiennych dla uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

• Przygotowanie projektów powykonawczych

• Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

• Prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym eksploatowanych budynków i budowli

• Kontrolę dokumentacji budowy

Skontaktuj się z nami

Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25 Sekretariat: 34 363 80 84 Dyrektor: 502 052 071
Contact Us